Tiistai, 12. joulukuuta 2017
  • talousvesi.jpg
  • talousvesi2.jpg

Pohjavesialueilla veden pinta vaihtelee pohjavesialueittain sadannan ja sulamisvesien määrän, sekä vuodenaikojen mukaan. Vedenottamoiden muodostumisalueille on asennettu havaintoputkia, joista pohjaveden pinta mitataan säännöllisesti, useita kertoja vuodessa.

Linkeistä avautuvat tärkeimpien pohjavesialueiden pinnankorkeudet.

Haapajärvi

Kalajoki

Rautio

Sievi as.

Sievi