Tiistai, 12. joulukuuta 2017

Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Vesikolmio Oy tekevät yhteistyössä tutkimuksia Kokkolan Tiilipruukinkankaan ja Uusi-Someron sekä Kalajoen Kurikkalan pohjavesialueilla. Työn tavoitteena on geologisen ja hydrogeologisen lisätiedon tuottaminen.

Tutkimusalueella tehdään huhti-kesäkuussa 2016 maastotutkimuksia, joihin sisältyy mm. kevyitä maaperäkairauksia sekä raskaita maaperäkairauksia ja havaintoputkiasennuksia. Lisäksi alueella tehdään pohjaveden pinnankorkeushavainnointia ja vesinäytteenottoa. Maastotöiden toteutuksesta vastaa pääosin Geologian tutkimuskeskus.

Maaperäkairaukset ja havaintoputkiasennukset suoritetaan huhti-toukokuun aikana. Maaperäkairauksiin ja havaintoputkiasennuksiin pyydetään aina maanomistajan lupa ennen niiden suorittamista.

 

Lisätietoja asiasta antavat geologi Salla Valpola (029 503 5232 / salla.valpola(a)gtk.fi) tai geologi Niko Putkinen (029 503 5220 / niko.putkinen(a)gtk.fi) Geologian tutkimuskeskuksesta sekä toimitusjohtaja Risto Bergbacka (044 0890 777 / risto.bergbacka(a)vesikolmio.fi) Vesikolmio Oy:stä.