Tiistai, 12. joulukuuta 2017

Kalajoen vanha puhdistamo – Kalajoen uusi Keskuspuhdistamo -siirtoviemäri on valmistunut

Vesikolmion siirtoviemärilinjan runkoputkien rakennustyö Kalajoen nykyiseltä jätevesien puhdistamolta suunnitellulle Keskuspuhdistamolle on valmistunut alkuvuoden 2015 aikana. Jätevesipumppaamo linjan alkupäähän ja virtausmittauskaivo linjan loppuun rakennetaan vuonna 2016. Siirtoviemärin linjaus kulkee jätevedenpuhdistamolta Kalajoen ja Plassin markkinapaikan alitse kohti 8-tietä, jonka varressa viemärilinjaus kulkee aina Keskuspuhdistamon tontille saakka. Viemärilinjalle kertyy pituutta 4,1 km ja sen rinnalle sijoitettiin Osuuskunta Valkeaveden runkovesijohtoa n. 3,2 km matkalle. Viemäriputkena käytetään halkaisijaltaan 400 mm muoviputkea. Viemärin rakennuskustannukset ovat 571 000€, josta Vesikolmion osuus on 300 000 € ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen osuus 271 000 €. Urakoitsijana on toiminut Sundström Ab Oy.

Tällä viemärilinjalla on tarkoitus johtaa Kalajoen jätevesipuhdistamolle tulevat jätevedet aikanaan Keskuspuhdistamolle, jonka valmistuttua Kalajoen nykyinen jätevedenpuhdistamo puretaan tarpeettomana.

Kalajoen Keskuspuhdistamon purkuputki on valmistunut

Syksyn 2015 aikana valmistui Vesikolmion tulevan Keskuspuhdistamon purkuputki, jonka maaosuuden pituus on noin 1,8 km ja meriosuuden 1,5 km. Purkuputkena käytetään 630 mm:n muoviputkea. Purkuputken alkupää noin 700 m matkalta on sijoitettu 8-tien varteen, josta linjaus kääntyy viistosti kohti merta. Viemärilinja on rakennettu toimimaan vietolla, jonka ansiosta pumppausta linjalla tarvitaan ainoastaan putken huuhteluun. Purkuputken rakennuskustannukset olivat 2 084 000 €. Purkuputken maaosuuden urakoitsijana toimi Sundström Ab Oy ja meriosuuden NCC Rakennus Oy.

Kalajoki-Ylivieska -siirtoviemärin rakentaminen jatkuu

Kalajoen ja Ylivieskan välisen siirtoviemärin ensimmäistä osuutta on alettu rakentamaan marraskuussa 2015. Ensimmäisessä vaiheessa siirtoviemäriä rakennetaan noin 16 km suunnitellulta Keskuspuhdistamolta Käännän kylälle saakka. Viemärin linjaus sijoittuu Kalajoen taajaman itäpuolelle lähelle lähelle Mustilankankaan tuulipuistoa, josta viemärilinjaus lähestyy vähitellen Kalajoen vartta ja Käännän kylää. Siirtoviemäri palvelee kaikkia sen vaikutusalueella olevia kiinteistöjä ja siihen on mahdollista liittyä Ylivieskan, Alavieskan ja Kalajoen viemärilaitosten kautta.

Tämä siirtoviemäriosuus rakennetaan halkaisijaltaan 500 - 560 mm:n muoviputkesta ja linjalle asennetaan kaksi jätevedenpumppaamoa. Rakennuskustannukset tällä osuudella ovat 3 119 000€, josta Vesikolmion osuus on 2 558 000 € ja Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen osuus 561 000 €. Siirtoviemärin ensimmäisen osan urakoitsijana toimii Sundström Ab Oy.

Kalajoen ja Ylivieskan välisen siirtoviemärin jäljelle jäävä osuus noin 29 km tullaan sisällyttämään siirtoviemärin vaiheeseen 2, jonka kilpailuttaminen ja rakentaminen aloitetaan vuonna 2016.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Risto Bergbacka, Vesikolmio Oy, puh. 044 0890 777
Työmaavalvoja Heikki Yliniemi, Vesikolmio Oy, puh. 044 0890 217