Tiistai, 12. joulukuuta 2017

Kalajoki yhtenäistää vesihuoltoa. Himangan vesihuolto luovutetaan Vesikolmio Oy:n ja Osuuskunta Valkeaveden vastuulle. Kuntaliitoksen jälkeen Kalajoen kaupunki on tähän saakka vastannut itse Himangan koko vesihuollosta. Vesikolmio Oy vastaa vuoden 2015 alusta lukien Himangan jäteveden puhdistamisesta ja talousveden hankinnasta.

Kalajoen kaupunginvaltuusto päätti 26.8.2014 myydä Vesikolmiolle Himangan jätevedenpuhdistamon ja vedenottamot, sekä Vihtarin runkolinjan ja runkolinjan Uusi-Someron vedenottamolta alavesisäiliölle. Vesikolmio Oy:lle luovutettava käyttöomaisuus siirtyy yhtiölle käyvästä arvosta, arvonmäärityksen mukaan noin 1,5 miljoonalla eurolla. Kalajoen kaupunki sitoutuu Himangalta Kalajoen nykyiselle puhdistamolle rakennettavan siirtoviemärin rakentamiskustannuksiin 10 %:lla, toteutuneiden kustannuksien mukaisesti. Lisäksi Kalajoen kaupunki myöntää osakaslainaa 15 vuoden maksuajalla ja 2 %:n korolla.

Vesikolmio Oy:n ja Kalajoen kaupungin kesken tehtiin omaisuuden luovutuskirja, jolla Kalajoen kaupunki luovuttaa Someron vedenottamon ja alavesisäiliön välisen vesijohdon, Vihtarin runkolinjan, alavesisäiliön, Someron ja Vihtarin vedenottamot sekä Himangan jätevedenpuhdistamon Vesikolmio Oy:lle. Maa-alueet, joilla jätevedenpuhdistamo ja vedenottamot sijaitsevat vuokrataan Vesikolmio Oy:lle.

Himangan vedenjakeluverkosto ja alavesisäiliö sekä vesiliittymäsopimukset siirretään Osuuskunta Valkeaveden nimiin. Kauppahinta on 226 000 euroa.