Tiistai, 12. joulukuuta 2017

Maailman vesipäivä 22.3.2013 ”Joka päivä on vesipäivä”

Kansainvälistä maailman vesipäivää vietetään vuosittain maaliskuun 22. päivänä. YK:n isännöimän kampanjan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta puhtaan veden tärkeydestä sekä veden määrästä ja laadusta koko maapallolla. Tämän vuoden teemana on vesiyhteistyö. YK:n kansainvälisen Maailman vesipäivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta potentiaalisista yhteistyömahdollisuuksista. Vesikysymyksissä haasteita ovat muun muassa maapallon väestön kasvava puhtaan veden ja vesihuoltopalveluiden tarve. Tähtäimessä on aito ympäristön huomioiva kestävään kehitykseen nojaava vesivoimavarojen käyttö.

Suomen vesihuoltolaitokset ovat yhdyskuntajätevesien puhdistajina Suomen ja Itämeren alueen merkittävimpiä ympäristön- ja vesistöjensuojelijoita. Monet jätevedenpuhdistamot puhdistavat jätevetensä jopa tehokkaammin kuin ympäristöluvat edellyttävät. Puhdistustulosta on parannettu ja toiminnan varmuutta lisätty esimerkiksi keskittämällä jätevesien puhdistusta suuriin alueellisiin puhdistuslaitoksiin.

Vesihuoltolaitokset hyödyntävät tehokkaasti jätevesien puhdistuksen yhteydessä syntyvät lietteet valmistamalla niistä lannoitevalmisteita viherrakentamiseen ja maatalouteen. Tämä on ympäristöystävällinen tapa palauttaa ravinteet takaisin luonnon kiertokulkuun. Puhdistamoliete voidaan hyödyntää myös energian lähteenä.

Joka päivä on vesipäivä –facebooksivu

Sivulla kirjoittajat kertovat vedestä ja siitä, miten hyvä vesihuolto turvaa toimivan arjen. Sivua päivitetään aktiivisesti 1.2. – 30.3.2013. Päivittäjinä toimii Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitoksilta koottu päivittäjätiimi. Jäsenlaitoksilla on vielä niukasti kokemusta sosiaalisessa mediassa toimimisesta ja yhteisellä facebook-sivulla kerätäänkin nyt kokemusta asiasta. Vesilaitosyhdistys on vesihuoltoalan yhteisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä. Jäseninä on lähes 300 vesi- ja viemärilaitosta kattaen noin 90 % maamme vesihuollosta.

Facebook-sivulla on tietoa Maailman vesipäivästä 22.3. sekä suomalaisen hanaveden laadukkuudesta ja vedentoimitukseen liittyvästä palvelusta.

Joka päivä on vesipäivä –sivu on osoitteessa: http://www.facebook.com/pages/Joka-päivä-on-vesipäivä/533244716700243