Tiistai, 12. joulukuuta 2017

Vesikolmio Oy kannustaa estämään ongelma- eli vaarallisten jätteiden päätymistä viemäriverkostoon. Tavoitteena on estää puhdistamoille ja vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta. Vaarallinen jäte voi vaikuttaa vähäpätöiseltä, mutta väärässä paikalla se voi aiheuttaa suurta haittaa.

MIKÄ ON VAARALLINEN JÄTE?

maalipurkkiVaaralliset jätteet sisältävät aineita, jotka jo pieninä määrinä voivat olla haitallisia tai vaarallisia sekä ihmisille että ympäristölle.

Vaarallisiksi jätteiksi luokitellaan esimerkiksi lääkejätteet, jäteöljyt sekä muut öljyiset jätteet, kannettavat akut ja useat paristot, ajoneuvoakut, liuottimet, liimat, lakat, maalijätteet, torjunta-aineet, painekyllästetty puu, energiansäästölamput ja loisteputket. Kattavan luettelon vaarallisista jätteistä ja niiden keräyspaikoista löydät kierrätys.infosta

LAJITTELE JA TUO VAARALLINEN JÄTE OIKEAAN PAIKKAAN

Vaarallisia jätteitä ei missään nimessä saa sekoittaa muun jätteen joukkoon, kaataa viemäriin tai polttaa. Jätteet tulee pitää omissa pakkauksissaan, lääkkeet voi laittaa läpinäkyvään muovipussiin. Kotitalouksien vaaralliset jätteet voi tuoda maksutta keräykseen.

Tarpeettomat ja vanhentuneet lääkkeet sekä elohopeaa sisältävät kuumemittarit palautetaan apteekkiin. Muut vaaralliset jätteet viedään vaarallisen jätteen keräyspisteisiin, jäteasemille tai kiertävään keräykseen. Paristot ja kannettavat akut palautetaan niitä myyviin kauppoihin. Ajoneuvoakkuja voi tuoda kuntien ja tuottajavastuutahojen ja useimpien kuntien vastaanottopisteisiin.

Vaarallinen jäte 2012

Lisätietoja antaa Vesikolmio Oy:n käyttöpäällikkö Kari Haapakoski p. 0440 583 891