Tiistai, 12. joulukuuta 2017
  • 01.jpg
  • 02.jpg
Liikevaihto 4 336 000  €
Pumpattu talousvesimäärä 3 841 000  m³
Keskimääräinen vedenpumppaus 10 495  m³/vrk
Talousveden käyttäjät 54 000  hlö
Pohjavedenottamot 14  kpl
Vesijohtoverkoston pituus 346  km
Puhdistettu jätevesimäärä 3 065 000  m3
Keskimääräinen puhdistusmäärä 8 373  m3/vrk
Viemäriverkoston käyttäjät 27 000  hlö
Jätevedenpuhdistamot 7  kpl
Jätevedenpumppaamot 9  kpl
Jätevesien tasausaltaat 2  kpl
Siirtoviemäriverkoston pituus 75  km