Tiistai, 12. joulukuuta 2017

Vesikolmio Oy hankki vuonna 2008 omistukseensa Kalajokilaakson jätevedenpuhdistamot. Yhtiön tarkoituksena on keskittää Jokilaakson jätevesien puhdistus Kalajoelle. Tällöin puhdistetut jätevedet johdetaan Keskuspuhdistamolta suoraan mereen Kalajokisuun pohjoispuolella. Jätevesien purku on tehty putkella noin 1,5 km etäisyydelle rannasta noin 5 m vesisyvyyteen.

Hankkeen tarkoituksena on Kalajoen veden laadun parantaminen. Haapajärven puhdistamolta lähtevään siirtoviemäriin voidaan taajamien jätevesien lisäksi ottaa myös jokivarren haja-asutuksen jätevesiä. Nykyisten puhdistamojen yhteyteen, Kalajoen puhdistamoa lukuun ottamatta, rakennetaan suljetut jätevesien tasausaltaat. Ne tasaavat vuorokauden sisäisiä jätevesimäärien vaihteluja ja voivat häiriön sattuessa toimia myös vara-altaina.

Nykyiset puhdistamot on rakennettu 1970-luvulla. Kun niiden laitteistot ovat 30 vuotta vanhoja, niissä olisi perusteellisen uusimisen tarve. Tulevaisuudessa jätevesien puhdistusvaatimukset tulevat kiristymään. Uudella Keskuspuhdistamolla on helpompi saavuttaa nämä kiristyvät puhdistusvaatimukset kuin vanhoilla puhdistamoilla.

Tähän mennessä on rakennettu Sievin ja Ylivieskan välinen siirtoviemäri ja Sievin tasausallas, Alavieskan ja Kalajoen välinen siirtoviemäri, Alavieskan tasausallas sekä Haapajärven ja Nivalan välinen siirtoviemäri. Vuonna 2013 Haapajärven puhdistamo muutettiin tasausaltaaksi. Vuonna 2015 valmistuivat siirtoviemäri Kalajoen nykyiseltä puhdistamolta suunnitellulle Keskuspuhdistamolle sekä mereen johtava purkuputki. Siirtoviemärin rakentaminen Ylivieskasta Keskuspuhdistamolle Kalajoelle on aloitettu vuoden 2015 lopulla.

Keskuspuhdistamo rakennetaan Kalajoelle 8-tien varteen. Puhdistamosta tulee nykyaikainen biologis-kemiallinen laitos, jonka toteutuksessa hyödynnetään 40—50 vuoden aikana jätevedenpuhdistamoista saatu kokemus. Vesikolmio Oy:llä on ympäristölupa Keskuspuhdistamon ja sen yhteydessä olevan kompostikentän sekä puhdistettujen jätevesien purkamiseen Perämereen. Puhdistamon on tarkoitus valmistua vuonna 2017.  Ensimmäisessä vaiheessa siinä käsitellään Kalajoen ja Ylivieskan kaupunkien sekä Alavieskan ja Sievin kuntien jätevedet, keskimäärin 6 600 m3/d. Toisessa vaiheessa 2020-luvulla puhdistamolle johdetaan myös Haapajärven ja Nivalan kaupunkien jätevedet.

Tähän mennessä on rakennettu 75 km siirtoviemäriä. Rakentamatta on vielä 77 km siirtoviemäriä, jonka rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 20 M€. Puhdistamon ja purkuviemärin yhteiskustannukset ovat noin 20 M€. Valtion osallistuminen siirtoviemäreiden rakentamiseen on ollut erittäin merkittävä asia. Hankkeen etenemisen kannalta on tärkeää, että valtio on myös jatkossa mukana toteuttamassa siirtoviemäreitä.

Lisätietoja antaa: toimitusjohtaja Risto Bergbacka p. 044 0890 777

kalajokilaakson keskuspuhdistamohanke
Lue esite hankkeesta