Tiistai, 12. joulukuuta 2017
  • jatevesi.jpg
  • jatevesi2.jpg
  • jatevesi3.jpg
  • jatevesi4.jpg

JÄTEVEDEN PUHDISTUS JA JOHTAMINEN 

Vesikolmion toiminta laajeni vuoden 2008 alusta osakaskuntien alueen jätevesien puhdistamiseen ja kuntakeskusten väliseen siirtämiseen. Jätevesipuhdistamot ja Sievi-Ylivieska -siirtoviemäri siirtyivät yhtiön omistukseen ja puhdistamoiden työntekijät tulivat Vesikolmio Oy:n palvelukseen. Himangan jätevesipuhdistamo siirtyi 1.1.2015 Vesikolmio Oy:n omistukseen. Viemäriverkoston piirissä on yhteensä noin 10.000 liittymää ja niissä noin 27.000 asukasta.

Jätevedet puhdistetaan seitsemässä (Kalajoen, Himangan, Raution, Ylivieskan, Sipilän, Raudaskylän ja Nivalan) jätevedenpuhdistamossa. Sievin jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin puhdistettavaksi Ylivieskan puhdistamolle, Alavieskan jätevedet Kalajoen puhdistamolle ja Haapajärven jätevedet  Nivalan puhdistamolle. Vesikolmio Oy ottaa vastaan sako- ja umpikaivolietteitä pelkästään omistajakuntiensa alueelta.

Haapajärvi-Nivala -siirtoviemäri valmistui vuoden 2012 lopussa. Haapajärven puhdistamo muutettiin tasausaltaaksi, kun siirtoviemäri otettiin käyttöön joulukuussa 2013. Siirtoviemäri  Kalajoen vanhalta puhdistamolta rakenteilla olevalle Kalajoen Keskuspuhdistamolle sekä Keskuspuhdistamon purkuviemäriosuudet rakennettiin vuoden 2015 aikana.Ylivieska-Kalajoki siirtoviemärin ensimäinen vaihe valmistui vuoden 2016 aikana ja sitä on rakennettu Kalajoen keskuspuhdistamolta Ylivieskan Käännänkylälle asti. Ylivieska-Kalajoki siirtoviemärin toisen vaiheen rakennustyöt jatkuvat vuoden 2017 puolelle.

Vuonna 2016 jätevesipuhdistamoilla käsiteltiin jätevettä 3,06 milj. m3. Viemäriverkostoihin pääsi vuotovesiä 1,23 milj. m3. Sääolot vaihtelevat nykyisin lyhyenäkin aikajaksona huomattavasti ja säätilojen merkitys jätevesien vuotovesimääriin on ratkaiseva ja kertoo pintavesien suorasta yhteydestä viemäriverkkoon. Vesikolmion alueella toimivien viemärilaitosten verkostojen saneerauksista huolimatta vuotovesiä pääsee edelleen liikaa verkostoon, jotta puhdistamot pystyisivät ottamaan kaikki jätevedet vastaan ja toimimaan häiriöttömästi. 

Kalajoen vesistöalueen kuormittajien kuormitus- ja vesistötarkkailut on vuodesta 1977 lähtien toteutettu yhteistarkkailuna. Viimeisin vesistöalueen tarkkailuohjelma on laadittu vuosille 2013-2018. Jätevedenpuhdistamoiden tarkkailu koostuu käyttö-, kuormitus- ja vaikutustarkkailusta. Käyttötarkkailu on puhdistamolla tehtävää päivittäistä prosessin tarkkailua. Kuormitustarkkailun tavoiteena on selvittää vesistöön johdettava kuormitus ja lupaehtojen toteutuminen. 

Puhdistettua jätevettä tarkkailee käyttö- ja päästötarkkailun sekä Lestijoen veden laadun osalta BotniaLab Oy.